Menu

Praca w pasiece - Jacek Górski

Pracownik pasieki podczas wywiadu
Zapraszam na kolejny odcinek podkastu Radio Warroza. Ten odcinek jest dość nietypowy. Nagrywając do poprzedniego odcinka wywiad z Tomkiem Miodkiem i reportaż z pracy w pasiece, miałem przyjemność spotkać pana Jacka Górskiego, który od dwóch lat pracuje przy pszczołach u Tomka Miodka. Postanowiłem niezwłocznie zaprosić do podkastu. Pan Jacek z początku się opierał, ale udało mi się go namówić. Rejestracja nagrania była utrudniona, gdyż odbywała się: albo podczas pracy, albo w nielicznych chwilach wytchnienia od pracy. Z tego powodu całość wyszła dość nietypowo, bo jest sklejona z trzech różnych fragmentów. Ale za to chyba prawdziwie oddaje atmosferę panującą podczas nagrań. Zapraszam na spotkanie z panem Jackiem, który moim zdaniem ma do powiedzenia interesujące rzeczy temat pszczół i pracy pszczelarskiej. Drugi głos dopowiadający to oczywiście Tomek Miodek: gość poprzedniego odcinka. Znalazło się też miejsce dla śpiewu młodych matek pszczelich.
Jeżeli spodobał się Tobie odcinek możesz postawić mi dobrą kawę lub coś innego: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=SPVUJ3CP6NU2Q
Możesz także regularnie wspierać Radio Warroza za pomocą portalu Patronite:
Darowizna przez BTC: 1KE9dLUgrjBuKz45Tpt2jFyehiAxGmwgrt

Ilustracja do podcastu
Jacek Górski podczas nagrania, fot: F. Senakiewicz

Praca przy hodowli matek
Jacek Górski podczas pracy, fot: F. Senakiewicz

Pszczelarski biznesplan - Tomek Miodek

Zapraszam na 17 odcinek podkastu Radio Warroza w którym przenosimy się na Pomorze Zachodnie do wsi Benice. Tamże Warroza odwiedza pasiekę należącą do Tomka Miodka, a tenże przed tejże odymieniem udziela jej długiego wywiadu. Tomek Miodek jest pszczelarzem zawodowym. Kiedyś głównie producentem miodu, a dziś przede wszystkim producentem i powielaczem hodowlanych matek pszczelich linii kraińskich i buckfast. W szczycie sezonu przekłada 300-400 larw dziennie. Ponadto to znany i lubiany youtuber pszczelarski. Prowadzi swojego wideobloga pszczelarskiego już od 10 lat, jako jeden z pierwszych po polsku. W rozwoju swojego biznesu pszczelarskiego postawił głównie na sprzedaż i promocję przez internet: sklep, blog, forum oraz wspomniany wcześniej YouTube. Bez wątpienia odniósł sukces. W wolnych chwilach jeździ po świecie i uprawia kitesurfing, który jest jego wielką pasją. Zapraszam do posłuchania Tomka Miodka jakiego nie znacie z YouTuba.

Profil Tomka Miodka na YouTube: https://www.youtube.com/user/TomBoomsheeva
Sklep Tomka Miodka: https://tomekmiodek.pl
Nagranie Morza Bałtyckiego: straget
Klawisze: levelclearer

Rozdziały:
 • 00:01:06 Spacerkiem po pasiece
 • 00:10:42 Początki z pszczołami
 • 00:15:33 Handel matkami
 • 00:21:47 Forum Miodka
 • 00:24:24 Podtrucia pszczół
 • 00:28:14 Zapylanie usługowe
 • 00:31:12 Nocne zapylanie?
 • 00:32:34 Opłacalność pszczelarstwa
 • 00:34:47 Miodek na emeryturze
 • 00:41:27 Ocena matek
 • 00:47:39 Pszczoła dzika a hodowlana
 • 01:02:40 Varroa, Hypoaspis, Collembola
 • 01:10:24 Cechy higieniczne
 • 01:13:02 Amitraza
 • 01:19:01 Kitesurfing
 • 01:23:03 Sadźmy drzewa
Jeżeli spodobał się Tobie odcinek możesz postawić mi dobrą kawę lub coś innego: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=SPVUJ3CP6NU2Q&source=url
Możesz także regularnie wspierać Radio Warroza za pomocą portalu Patronite:
Darowizna przez BTC: 1KE9dLUgrjBuKz45Tpt2jFyehiAxGmwgrt

Spacerkiem po pasiece fot: F. Senakiewicz

300 przełożonych larw dziennie

Miodek i Warroza tuż po nagraniu wywiadu fot. F. Senakiewicz

Tomek w wolnych chwilach

Zadziwiająco zmienna "pszczoła"

dr hab. Piotr Gąsiorowski

Niewiele współczesnych nazw owadów kontynuuje formy praindoeuropejskie, ale jednak możemy znaleźć przykłady takich dobrze zakonserwowanych słów. Na przykład *morwo-(lub *morwih₂) ‘mrówka’, *wobʰsah₂ ‘osa’, *ḱr̥h₂sro(h₃)on- ‘szerszeń’ i trudniejsza do szczegółowego zrekostruowania (ze względu na występowanie nieregularnie „zmutowanych” wariantów), ale niewątpliwie ogólnoindoeuropejska nazwa pchły. Można by się było spodziewać, że ze względu na znaczenie miodu w kullturze indoeuropejskiej nazwa pszczoły miodnej (Apis mellifera) będzie przynajmniej równie dobrze zachowana jak nazwy osy i szerszenia. Tymczasem nic z tego.

Mucha miodna

Egipski hieroglif bj.t (foto: Keith Schengili-Roberts).

Zacznijmy od Hetytów i Luwijczyków, czyli ludów mówiących językami anatolijskimi zapisanymi już około połowy II tysiąclecia p.n.e. Hetyci z zapałem hodowali pszczoły z podgatunku A. m. anatoliaca. Ich pszczelarstwo musiało stać na wysokim poziomie, skoro pszczoły importowane z Anatolii archeolodzy zidentyfikowali w ulach starożytnego Izraela (zamiast lokalnych A. m. syriaca). Teksty anatolijskie wspominają pszczoły wielokrotnie. Niestety słowo ‘pszczoła’ ani razu nie zostało zapisane fonetycznie po hetycku ani luwijsku. Wszędzie zastępuje je sumerogram NIM.LÀL (dosłownie: ‘mucha miodna’). Hetyci byli wyjątkowo złośliwi, bo także wyrazy oznaczające pszczelarza (LÚ NIM.LÀL ‘człowiek od much miodnych’) i ul (É NIM.LÀL ‘dom much miodnych’) zapisane są wyłącznie logogramami sumeryjskimi. Informują nas one o znaczeniu użytych słów, ale nie o ich hetyckiej wymowie. Wiemy tylko, że rzeczownik oznaczający pszczołę należał w hetyckim do tematów zakończonych w mianowniku na -as, bo do sumerogramów dołączano hetyckie końcówki gramatyczne. Tocharowie również nie byli zbyt pomocni. W ich języku pszczoła nazywała się kronkśe, kroṅśe lub krokśe. Mimo pomysłowych prób wykazania pokrewieństwa między tą nazwą a indoeuropejskim słowem oznaczającym szerszenia lub germańskim słowem oznaczającym miód (*xunanga- > angielskie honey) etymologia słów tocharskich pozostaje zagadkowa. Łacińskie apis jest także terminem całkowicie izolowanym. Nie ma odpowiedników poza łaciną i nikt nie zaproponował dla niego przekonującej etymologii. W językach indoirańskich występuje zagadkowe słowo *makš- (zwykle z różnymi przyrostkami, jak w sanskryckim makṣikā), które może oznaczać pszczołę, ale także muchę lub innego drobnego owada. Zostało ono zapożyczone do języków uralskich jako *mekše ‘pszczoła’ (stąd m.in. węgierskie méh i fińskie mehiläinen).

W wielu językach pszczole nadano nazwę opisową pochodzącą od miodu. Na przykład w starogreckim mamy (zależnie od dialektu) μέλιττα (mélitta) lub μέλισσα (mélissa) < *melitja < *melit-ih₂ (jak gdyby „miodówka”). Podobne (bez wchodzenia w szczegóły) jest pochodzenie albańskiego mjalcë i ormiańskiego mełu. W sanskrycie oprócz wspomnianego makṣikā mamy kilka opisowych złożeń odnoszących się do pszczoły, np. mádhu-kara-‘robiący miód’ (w wersji żeńskiej mádhu-karī) lub mádhu-lih- ‘liżący/liżąca miód’. Przypominają one prasłowiańską nazwę niedźwiedzia *medvědь < *medu-ēd-i- (dosłownie ‘miodojad’). Właściwie tylko w językach Europy Północnej (batosłowiańskie, germańskie, celtyckie) występuje jeśli nie wspólne słowo, to przynajmniej wspólna podstawa słowotwórczą, od której tworzono nazwy pszczoły, *bʰi-. W językach germańskich dodano do niej przyrostek nosowy *-on-, często tworzący nazwy istot żywych: *bʰí-on-/*bʰi-n- > pragermańskie *bijōn- (zwykle rodzaju żeńskiego)/*bin- (staroangielskie bēo, l.mn. bēon > angielskie bee). W językach celtyckich rozszerzono ją o inny sufiks: *bʰi-ko-> praceltyckie *bikos (rodzaj męski). W grupie słowiańskiej do podobnej formy, tyle że w rodzaju żeńskim, dodano przyrostek *-e-lo- i zmieniono rodzaj na żeński: *bʰikelah₂> prasłowiańskie *bьčela. O dziwo wyraz bałtyjski wyposażony jest w całkiem inny przyrostek, jak gdyby pochodził od *bʰi-tiah₂ (litewskie bìtė itd.), ale pewnie nie jest przypadkiem, że ten sufiks ma często w językach bałtyjskich funkcję zdrabniającą (zresztą podobnie jak indoeuropejskie *-ko-, *-e-lo- i germański sufiks nosowy). Ta mnogość wariantów może świadczyć o tym, że wyraz oznaczający pszczołę wędrował przez północną Europę, zapożyczany między tamtejszymi dialektami indoeuropejskimi, a ze względu na swoją krótkość uzupełniany był lokalnie za pomocą sufiksów słowotwórczych wyrażających zdrobnienie. Gdyby był odziedziczony z jęzuka praindoeuropejskiego, spodziewalibyśmy się raczej w pełni uformowanego, morfologicznie kompletnego rzeczownika, a nie monosylaby, do której trzeba coś dodać, żeby móc ją odmieniać przez przypadki.

*bьčela

Pozostaje pytanie, czy był to np. wyraz onomatopeiczny (*bʰi- na upartego można by było uznać za imitację brzęczenia pszczoły), czy zapożyczenie ze źródła pozaindoeuropejskiego. Nie wiemy niestety prawie nic o językach używanych na naszym kontynencie przed ekspansją ludów indoeuropejskich. Baskijskie erle ‘pszczoła’ nie przypomina żadnego z wyrazów indoeuropejskich i najprawdopodobnie spokrewnione jest z baskijskimi słowami ezti ‘miód’ i ezko ‘wosk’. Podobna jest za to egipska nazwa pszczoły, bj.t. Prawdopodobna wymowa w okresie staroegipskim brzmiała [ˈbiːjat] (ewentualnie [biˈjat]), przy czym końcowe [t] ponad 2 tys. lat p.n.e. przestało być wymawiane. Egipt, podobnie jak reszta Afryki Północnej, był jednym z najwcześniejszych centrów pszczelarstwa. Pszczoły hodowano tam najpierw w dzbanach ceramicznych, potem w poziomych ulach „rurowych” z wysuszonej gliny. Trudno jednak sobie wyobrazić, jaką drogą egipski wpływ językowy (pokrewnego wyrazu nie ma w językach semickich ani berberyjskich) mógłby przeniknąć do ludów północnoeuropejskich z pominięciem basenu Morza Śródziemnego. Podobieństwo krótkiej nazwy, choć uderzające, może być jednak przypadkowe; niezależne pochodzenie dźwiękonaśladowcze też trudno wykluczyć. Etymologia *bʰi- zdecydowanie wymaga dalszych dociekań.

Bałtowie i Słowianie mają różne (choć prawdopodobnie pokrewne) określenia pszczoły, ale to samo słowo oznaczające ul: słowiańskie *ulьjь i litewskie aulỹs i łotewskie aūlis pochodzą od *h₂aulijo-, wyrazu oznaczającego pierwotnie rurę, wydrążoną kłodę, koryto kanału – ogólnie coś pustego w środku. Tak właśnie wyglądały prymitywne ule imitujące barcie wycięte w żywym drzewie. Pokrewnymi wyrazami są m.in. łacińskie alvus oznaczający ‘brzuch, macicę’, ale bardzo często także ‘ul’ (nazywany również alveus albo alveārium) oraz greckie αὐλός (aulós) ‘rura, wyżłobienie, piszczałka, flet’. Bałtosłowian z Germanami łączy określenie wosku. Słowiańskie *voskъ, litewskie vāškas, łotewskie vasks i pragermańskie *waxsa- (zob. angielskie wax) na pewno mają wspólnego przodka, choć rzeczownik germański ma inny (nijaki) rodzaj gramatyczny, a precyzyjna rekonstrukcja zbitki spółgłoskowej, z której rozwinęły się słowiańskie *-sk-, bałtyjskie *-šk- i germańskie *-xs-, nie jest oczywista ani łatwa. W fińskim, estońskim i kilku innych pokrewnych językach wosk nazywa się vaha – jest to stare zapożyczenie bałtyjskie lub germańskie (trudno to rozstrzygnąć, bo efekt byłby ten sam).

Pozostaje wyjaśnić, jak w języku polskim powstał wyraz pszczoła. Prasłowiańskie *bьčela około X–XII w. zaczęło na całym obszarze słowiańskim tracić słabą samogłoskę w pierwszej sylabie. Powstała wskutek tego dość trudna w wymowie zbitka *bč-, z którą poszczególne języki słowiańskie radziły sobie, jak umiały. Najczęściej dopasowywano sposób wymowy spółgłosek, ubezdźwięczniając pierwszą, jak w rosyjskim pčelá, ale np. w ukraińskim postąpiono na odwrót, udźwięczniając drugą spółgłoskę: bdžolá. W słoweńskim zamieniono spółgłoski miejscami i wstawiono między nie dla ułatwienia wymowy wtórną samogłoskę (często wymawianą słabo jako [ə]): čebéla. W czeskim i słowackim dla uniknięcia zbitki dwóch spółgłosek zwartych zmieniono pierwszą z nich w szczelinową: včela. A w polskim? Polski, podobnie jak rosyjski, wybrał rozwiązanie najczęstsze: asymilację ubezdźwięczniającą. Powstał w ten sposób staropolski rzeczownik pczoła, który już w XV w. okazyjnie otrzymywał dodatkową spółgłoskę: pszczoła. Ta bardziej skomplikowana forma wyparła w końcu prostszą. Trudno ustalić, dlaczego tak się stało. Wymowa dźwięczna bczoła mogła utrzymywać się jeszcze około 1500 r. (o czym świadczą zapisy nazwisk lub przydomków typu Bczolka ‘Pszczółka’). Mogła istnieć skłonność (na zasadzie tzw. etymologii ludowej) do kojarzenia nazwy pszczoły z bzyczeniem i modyfikacji dźwiękonaśladowczej: bzczoła. Wskutek asymilacji fonetycznej zrobiłoby się z tego psczoła (pisownia częsta w XV w.) > pszczoła. Żartobliwe przerabianie „pszczółki” na „bzyczółkę” zdarza się nawet dzisiaj.

Ilustracja: Fragment bardzo często używanego złożenia stanowiącego tytuł faraonów: nsw.tj-bj.tj 'władca Sitowia i Pszczoły' czyli 'Górnego i Dolnego Egiptu'.

dr hab. Piotr Gąsiorowski: Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, językoznawca historyczny i kierownik Zakładu Języków Starogermańskich Wydziału Anglistyki UAM. Zajmuje się między innymi teorią zmian językowych i historią języków germańskich oraz indoeuropejskich.

http://wa.amu.edu.pl/wa/Gasiorowski_Piotr

Choroby i patogeny pszczół - dr Anna Gajda i Ewa Mazur

Gośćmi 16 odcinka podkastu Radio Warroza są doktor nauk weterynaryjnych Anna Gajda i lekarz weterynarii Ewa Mazur z Pracowni Chorób Owadów Użytkowych w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obie Panie zajmują się zawodowo i naukowo chorobami i patogenami pszczół oraz edukacją studentów i pszczelarzy. Są członkiniami organizacji non-profit COLOSS zajmującej się naukowymi badaniami pszczół na całym świecie. Lek. wet. Ewa Mazur posiada także własną pasiekę hobbystyczną. Jak można się domyślić rozmawiamy o chorobach i patogenach pszczół, a także ich zwalczaniu oraz o aktualnych zagrożeniach środowiskowych dla pszczół utrzymywanych w pasiekach oraz dla związanych z nimi innych dziko bytujących pszczół niemiodnych. Zapraszam do wysłuchania.

Profil naukowy dr Anny Gajdy: https://sciprofiles.com/profile/1046034
Publikacje: https://orcid.org/0000-0003-3900-7368
Lista legalnie dostępnych leków przeciw warrozie: http://www.kp.nysa.pl/kp/node/177
Publikacja naukowa stwierdzająca, że wirus DWV nie replikuje się w ciele dręcza pszczelego: https://www.pnas.org/content/113/12/3203

Rozdziały:
 • 00:00:37 Wstęp
 • 00:10:02 Zagrożenia środowiskowe pszczół
 • 00:17:24 Choroby wirusowe
 • 00:29:21 Warroza i nosemoza
 • 00:32:41 Obowiązek zwalczania i zgłaszania
 • 00:36:33 Leki w Polsce
 • 00:45:37 Zgnilec amerykański
 • 00:52:11 Dezynfekcja i higiena w pasiece
 • 01:05:48 Udomowiona czy dzika
 • 01:10:33 Dręcz pszczeli
 • 01:12:33 Amitraza
 • 01:17:54 Porady od weterynarzy
Jeżeli spodobał się Tobie odcinek możesz postawić mi dobrą kawę lub coś innego: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=SPVUJ3CP6NU2Q&source=url
Możesz także regularnie wspierać Radio Warroza za pomocą portalu Patronite:
Po nagraniu: Od lewej: Ewa Mazur, Warroza, Anna Gajda
dr Gajda w drodze na pasiekę
Szeryf na posterunku ;)

Racjonalnie o GMO - prof. Paweł Golik

Zapraszam na kontynuację wywiadu z profesorem Pawłem Golikiem w podkaście Radio Warroza. Mój gość jest dyrektorem Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W drugiej części wywiadu rozmawiamy o biotechnologii, inżynierii genetycznej oraz o GMO. Racjonalnie rozważamy to zagadnienie w kontekście środowiska człowieka, pszczół i pszczelarstwa. Mam nadzieję, że zachęciłem.

Profesor obecnie kieruje zespołem badającym ewolucję działania genów mitochondrialnych u różnych gatunków drożdży w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania naukowe są jednak znacznie szersze. Publikuje i wykłada na temat genetycznych podstaw mechanizmów ewolucji, historii wędrówek populacji ludzkich w czasach prehistorycznych oraz na temat biotechnologii i inżynierii genetycznej. Naukowo fascynuje go genom mitochondrialny.

Badania na zmodyfikowanymi bakteriami jelitowymi pszczół zwiększające odporność na dręcza pszczelego: https://science.sciencemag.org/content/367/6477/573
Fotografia do ilustracji odcinka: Jakub Ostałowski
Wykorzystano fragmenty z reportażu telewizyjnego TVN dla Faktów i TVN Warszawa z 15 marca 2012 roku z demonstracji pszczelarzy "Marsz w obronie pszczół".
Rozdziały:
 • 00:01:04 Biotechnologia
 • 00:07:13 Cywilizacja bez szkodników?
 • 00:13:14 Czym jest GMO?
 • 00:18:32 Czy GMO zabija pszczoły?
 • 00:33:29 Lęk przed technologią
 • 00:49:48 Edukacja i biohacking
 • 00:52:39 Metoda naukowa i konsens naukowy
 • 00:58:36 Dzika czy udomowiona?
 • 01:01:57 Eksperymenty na pszczołach
 • 01:08:37 Dialog i szacunek
 • 01:11:18 Warroza i zakończenie
Jeżeli spodobał się Tobie odcinek możesz postawić mi dobrą kawę lub coś innego: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=SPVUJ3CP6NU2Q&source=url
Możesz także regularnie wspierać Radio Warroza za pomocą portalu Patronite:

Profesor Paweł Golik opowiadał o GMO wcześniej już w innym podkaście: Nauka XXI wieku. Szerzej niż głównie w kontekście pszczół i zapylaczy. Warroza rekomenduje ten odcinek jako uzupełnienie, a może wstęp.

prof. Paweł Golik w swoim laboratorium. fot: Jakub Ostałowski
Po nagraniu: prof. Paweł Golik i Warroza
 
Filmik na temat badań nad zmodyfikowanymi jelitowymi bakteriami pszczół