Menu

Dezinformacja w handlu miodem w internecie

Pszczelarze przyczyniają się do rozprzestrzeniania roślin inwazyjnych

Gwałtowny wzrost wymiany informacji za pośrednictwem internetowych mediów społecznościowych sprzyja szerzeniu inwazji biologicznych. Naukowcy m.in. z Polski wykazali, że takie zjawisko zachodzi w przypadku inwazyjnych gatunków nawłoci (kanadyjskiej i późnej). Sieci internetowe w tym fora społecznościowe zawierające informacje na temat

nieudowodnionych naukowo właściwości zdrowotnych miodu nawłociowego

mogą przyczyniać się do wzrostu popytu na miód nawłociowy, a w konsekwencji - rozprzestrzeniania się nawłoci kanadyjskiej w wielu krajach, w których nawłoć ta nie jest rośliną rodzimą, np. w Polsce.

Informacje na temat produktu takiego jak miód z nawłoci, mają zatem konsekwencje w postaci postępującej inwazji tej nawłoci w nowe regiony geograficzne, co jest zagrożeniem dla rodzimej różnorodności biologicznej.

Dla pszczelarzy może interesujący okazać się fakt, że w eksperymencie klateczkowym jaki wykonali naukowcy, miód nawłociowy, którym naukowcy karmili robotnice - zmniejszał długość życia pszczół w porównaniu do syropu i miodu wielokwiatowego.

Mapa zasięgu nawłoci i miodu nawłociowego
Zasięg występowania nawłoci kanadyjskiej (https://www.cabi.org/isc/datasheet/50599) oraz dostępność miodu z nawłoci (na podstawie wyszukiwarki Google)
a) Trendy związane z miodem nawłociowym w Polsce
b) informacje w internecie
c) wyszukiwane słowa w wyszukiwarce Google
d) przeżywalność pszczół w badaniach klateczkowych

dr Magdalena Lenda z Instytutu Ochrony Przyrody PAN - główna autorka artykułu

Źródło: Lenda, Magdalena & Skórka, Piotr & Kuszewska, Karolina & Moroń, Dawid & Bełcik, Michał & Baczek-Kwinta, Renata & Janowiak, Franciszek & Duncan, David & Vesk, Peter & Possingham, Hugh & Knops, Johannes. (2020). Misinformation, internet honey trading and beekeepers drive a plant invasion. Ecology Letters. 24. 10.1111/ele.13645.

Przygotowywanie artykułów i skrótów zagranicznych publikacji naukowych na język polski wymaga poświęcenia sporo czasu oraz zaangażowania merytorycznego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz