Menu

Odporność, a fizjologia pszczół - dr hab. Aneta Strachecka

Nasza rozmówczyni doktorka habilitowana Aneta Strachecka profesorka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest fizjolożką i biochemiczką pszczół i bardzo aktywną naukowczynią. Co roku jej zespół publikuje co najmniej kilka artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach. Postanowiliśmy spytać panią profesorkę o bieżące problemy badawcze, nad którymi pracuje m.in:

 • Czy pszczoły mają narkotyki, wątrobę, nowotwory i kuracje odmładzające?
 • Jak dieta wpływa na odporność pszczół?
 • Jak pole elektromagnetyczne wpływa na pszczoły?
 • Czy słupy z wysokim napięciem wpływają na ule stojące pod nimi?
 • Jak przetrzymywanie matek w klateczce może na nie wpływać?
 • Czy modne preparaty probiotyczne są zawsze korzystne?
 • Ocena śmiertelności rodzin pszczelich w ostatniej dekadzie w Polsce?
 • Dlaczego tzw. chwasty i dzicy zapylacze są ważni?

Wywiad z skróconej wersji tekstowej ukazał się także w czasopiśmie Pasieka 4/2022.

Więcej o substancjach psychoaktywnych u owadów możesz posłuchać w odcinku podkastu Radio Warroza z neurofizjologiem doktorem Jackiem Francikowskim pt: "Co czują owady?". Posłuchaj także odcinka o nosemozie C oraz odcinka Pszczelich Wieści "Przychodzi pszczoła do lekarza".

Publikacje naukowe Anety Stracheckiej: https://www.researchgate.net/profile/Aneta-Strachecka 

Kamera: Emil Gawin z Pasieka Prowincjonalna

Wcześniej w pokaście Pszczele Wieści ukazał się także reportaż wideo z XIV Świętokrzyskiego Święta Pszczoły 2021 w Bałtowie, gdzie nagrywaliśmy tę rozmowę:
Rozdziały:
 • 00:00:00 Wprowadzenie

 • 00:01:30 Biostymulatory

 • 00:04:06 Ciało tłuszczowe

 • 00:08:00 Prąd a pszczoły

 • 00:17:09 Pieprz a pszczoły

 • 00:19:06 Nowotwory

 • 00:23:33 Dieta

 • 00:27:10 Probiotyki

 • 00:30:50 Problemy badawcze

 • 00:35:40 Dzicy zapylacze

 • 00:37:00 Stan populacji pszczoły miodnej

 • 00:40:30 Ogródek i chwasty

 • 00:42:35 Pszczoły rewersantki

 • 00:08:00 Prąd a pszczoły

 • 00:44:10 Filozofia nauki

 • 00:50:02 Udomowienie

Jeżeli spodobał się Tobie odcinek możesz postawić mi dobrą kawę lub coś innego: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=SPVUJ3CP6NU2Q&source=url
Możesz także regularnie wspierać Radio Warroza za pomocą portalu Patronite:

Nosemoza C. - dr Anna Gajda i Ewa Mazur

Audycja z pasieki dydaktyczno-doświadczalnej Pracowni Chorób Owadów Użytkowych w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Gościniami Radio Warroza są ponownie lekarki weterynarii, naukowczynie: doktorka Anna Gajda i Ewa Mazur. Obie Panie zajmują się naukowo, dydaktycznie, usługowo chorobami i patogenami pszczół oraz edukacją studentów i pszczelarzy. Ewa Mazur posiada także własną pasiekę hobbystyczną. Całkiem niedawno założyła gabinet usługowy wykonujący badania dla pszczelarzy w kierunku nosemozy i innych chorób. Tym razem wykonując przegląd na pasiece, a zatem przeszkadzając pszczołom, rozprawiamy o nosemozie typu C., czyli chorobie którą wywołuje grzyb Nosema cerenae w rodzinie pszczół miodnych, co stanowi obok warrozy podstawowy problem chorób zakaźnych w pszczelarstwie w Polsce. Przeglądamy wspólnie programowo zarażone rodziny pszczele więc jest o czym rozmawiać. Zapraszamy także na poprzedni odcinek w Radio Warroza z Pracowni Chorób Owadów Użytkowych: tutaj.

Profil naukowy dr Anny Gajdy: https://sciprofiles.com/profile/1046034
Publikacje: https://orcid.org/0000-0003-3900-7368
Gabinet usługowy Ewy Mazur: https://vetforbees.pl

Jeżeli spodobał się Tobie odcinek możesz postawić mi dobrą kawę lub coś innego: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=SPVUJ3CP6NU2Q&source=url
Możesz także regularnie wspierać Radio Warroza za pomocą portalu Patronite:
Podczas nagrywania odcinka cyklu "Superorganizm" w pasiece doświadczalno-dydaktycznej
Lekarka weterynarii Ewa przygotowuje preparat z pszczół do oglądania Nosema cerenae pod mikroskopem, a Filipem rejestruje kamerą scenki do odcinka cyklu: "Superorganizm".