Menu

Słowniczek

Pszczelarstwo Treatment Free:

Pszczelarstwo bez stosowania leków w postaci środków parazytobójczych i biobójczych, które pszczelarz wprowadza do ula z intencją zwalczania pasożytów i chorób pszczół.Pszczelarstwo Hands Off

Pszczelarstwo z minimalizacją ingerencji i interwencji człowieka w rodzinę pszczelą. Cechami charakterystycznymi są dzika zabudowa bezwęzowa, brak podkarmiania, pozwalanie na rozmnażanie za pomocą rójek, brak wymiany matek, brak manipulowania plastrami w gnieździe pszczelim czyli głównie w ulu, podejście darwinistyczne do chorób pszczelich (nie interweniowanie). W skrajnej postaci nie jest już właściwie pszczelarstwem, a formą działania przyrodniczego, w obrębie ogrodnictwa lub leśnictwa.

Bartnictwo

Historyczna tradycyjna metoda gospodarki zbierackiej polegającej na pozyskiwaniu produktów pszczelich takich jak wosk i miód, od dziko bytujących pszczół miodnych w specjalnie do tego celu stworzonych przez człowieka gniazdach. Ewentualnie forma prymitywnego zagrodowego chowu pszczół, będącego prekursorem późniejszego pasiecznictwa. Cechami charakterystycznymi jest przygotowywanie gniazd pszczelich do spontanicznego zasiedlenia przez pszczoły w postaci barci, czyli wydłubanej sztucznej dziupli w żywym drzewie lub z czasem kłody, ale w martwym odciętym pniu. Forma barci jest z jednej strony wprost naśladowaniem zaobserwowanej biologii zachowań instynktownych pszczół, a z drugiej ułatwieniem kontrolowania stanu bytującej rodziny pszczelej i wydobywania zeń produktów gospodarki przez człowieka, a jednocześnie zabezpieczeniem przez innymi konkurencyjnymi zwierzętami. Bartnictwo było charakterystyczne dla obszarów Europy i zalesionego klimatu umiarkowanego.

Współczesne bartnictwo

Metoda rekonstrukcji historycznej polegająca na odtwarzaniu narzędzi pracy, historycznych sposobów pracy bartnika, w tym pozyskiwania produktów pszczelich oraz przywracania obecności zasiedlonych przez pszczoły barci i kłód we współczesnym środowisku. Często jest łączone z jakąś formą biernej lub czynnej ochrony dziko bytujących pszczół miodnych.

Przyrodnicze bartnictwo

Metoda biernej ochrony, połączona z metodą obserwacji przyrodniczej, dziko bytujących pszczół miodnych. Na gniazda pszczele wykorzystuje formy znane z bartnictwa. Czasem adaptuje na swoje potrzeby metody znane z pszczelarstwa lub bartnictwa.

Dręcz pszczeli

Rzadko używana polska nazwa na gatunek Varroa destructor. Nazwa pochodzi od jednego z nadrzędu pasożytujących roztoczy: Parasitiformes, którego polska nazwa to dręcze. Nazwę tę przypomniał w 2017 roku profesor Jerzy Woyke w wywiadzie przeprowadzonym przez Radio Warroza dla aperiodyka Wolnopszczelarstwo pod tytułem: "Rozmowa z profesorem Jerzym Woyke z dręczem pszczelim w tle", dostępnym m.in. do przeczytania w całości w popularnonaukowym archiwum profesora Woyke (tutaj). Od tego czasu można zauważyć lekki wzrost popularności polskiej nazwy.
rys. Mariusz Uchman
Przy okazji warto wspomnieć o etymologii słowa Varroa destructor. Słowo varroa pochodzi od nazwiska Marcusa Terentiusa Varro, żyjącego w starożytnym Rzymie, który poza innymi rzeczami, wsławił się tym, że opisał pszczoły jako zwierzęta gospodarcze i techniki pszczelarskie jako zajęcie rolnicze. Varro to jest nazwisko określające przynależność do starożytnego rzymskiego rodu Warronów. Etymologicznie oznacza ono: silny, potężny, a rdzeń tego słowa jest prawdopodobnie pochodzenia etruskiego. Czyli Varroa destructor oznacza: potężny niszczyciel.